Muối House Thốt Nốt 2

Thông tin

Địa chỉ:

330 Quốc lộ 91, khu vực Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ.

Hotline:

0869242258

Fanpage: