Muối House Trà Vinh

Thông tin

Địa chỉ:

Muối House Trà Vinh: 36 Dương Quan Đông, Khu 4, Phường 5, TP. Trà Vinh.

Hotline:

0985785854

Fanpage: